Polski

 

 

BŁĘDY W TŁUMACZENIACH

 

ACCESS TO TREATMENT DOPUSZCZENIE DO LECZENIA

 

 

Komentarzt: Wyraz access (dostęp) został przetłumaczony jako dopuszczenie, co jest karygodnym błędem. Polski pacjent został poinformowany, że ma otrzymać jakieś pozwolenie na leczenie w Southport and Ormsk Hospital. Wielu pacjentów otrzymało mylną informację i być może zostali pozbawieni szansy na leczenie, zakładając, że chyba chodzi o uzyskanie pozwolenia. Jest to prosty błąd leksykalny: tłumacz prawdopodobnie posłużył się na chybił trafił słownikiem, no i nie wybrał tego, co trzeba tłumaczenia wyrazu access.

 

Ten tlumacz popisał się wieloma innymi koszmarnymi błedami, narażając w ten sposób pacjentów na zbędny stres, a być może podjęte były szkodliwe dla zdrowia decyzje.

 

 

Spójrzmy na ten dziwaczny błąd:

 

REMEMBER TO BRING YOUR MEDICINES WHEN YOU COME INTO HOSPITAL PAMIĘTAJ BY NA CZAS HOSPITALIZACJI PRZYNIEŚĆ ZE SOBĄ LEKI

[dosłowne tłumaczenie:]

[Pamiętaj +przynieść+ twoje leki+kiedy+ty+przyjdziesz+do+szpitala]

[możliwe tłumaczenie:]

Pamiętaj, że masz przynieść ze sobą leki, kiedy przyjdziesz do szpitala.

 

 

Komentarz: Na sam początek trzeba wyrazić zdziwienie, że w tak poważnym tekście pojawia się byk interpunkcyjny, Panie tłumaczu/Pani tłumaczko przed by stawia sie przecinek! Ktoś może powiedzieć, że to błąd techniczny. No dobrze, ale... Zdanie angielskie nie mowi nic o czasie hospitalizacji, co można interpretować tak, że należy przynieść wystarczającą ilość leków na czas pobytu w szpitalu.Nie daj Boże, aby ktoś je jeszcze brał w trakcie leczenia! Jest to typowy błąd składniowy. Tłumacz nie poradził sobe z remember to bring ( czasownik plus bezokolicznik) i ostatecznie przetłumaczył wyraz szpital (hospital) jako hospitalizacja.